Vad är en AuraTransformation™? 2017-08-09T05:13:40+00:00

Vad är en Auratransformation?

AuraTransformation™ – en permanent medvetandeexpansion som tillför många positiva effekter på det personliga planet.

En AuraTransformation   (AT) uppgraderar din aura/balanskropp till det bättre, en liknelse kan göras vid att du byter hårddisken på datorn till en mycket snabbare och effektivare med alla nya funktioner.

Efter en AuraTransformation vet du intuitivt vad som är bra för dig och vad som är mindre bra, du får ökad livsglädje samt balans i livet.  Du blir mer sann i dig själv och låter dig inte styras av andra personer och deras energi, det medför att du slipper bli så trött och slut. Det blir även lättare att avgöra vad som är andras energi.

En AT är en engångsbehandling som ökar ditt medvetande, du får större handlingskraft och utstrålning.

En AuraTransformation förenar din intuition med din handlingskraft.

Effekter av en AuraTransformation ™?

 • Ökad energi
 • Lättare att behålla sin energi
 • Större medvetande
 • Ökad handlingskraft
 • Balans i livet
 • Mer ärlig mot dig själv och gentemot omvärlden
 • Ökad förståelse mot barn och ungdomar
 • Ökad utstrålning

En AT löser inte dina tidigare problem men ger dig kraft och energi att påverka din situation.

 Varför ska jag göra en AuraTransformation™ ?

Genom alla Indigo- & Kristallbarn, så har vi en konstant inströmning och påverkan av den sk. ”Nya tidens energi” till Jorden. Denna energi är mycket mera högfrekvent, handlingskraftig och kärleksintelligent än den energi-inströmning vi tidigare haft på Jorden. Alla blir påverkade av denna högfrekventa energi oavsett ”andligt intresse” eller medvetande. Men det finns förstås en individuell känslighet för hur lätt vi uppfattar denna energi.

Till följd av denna starka energi, så har idag många människor en mycket skadad eller nästan obefintlig aura, som därför inte ger det viktiga skyddet som är meningen att vi ska ha. Dessa skador i auran leder till en överkänslighet, och många både fysiska och psykiska symtom som så småningom kan komma att utvecklas. Det är svårt att behålla sin personliga energi, då auran är skadad. Livet kan fungera och kännas “okej”, men upplevelsen är att du ideligen får kämpa för att orka, det handlar mera om att överleva än om att leva!

Du kanske är en förälder eller annan omsorgsperson som vill förstå och kommunicera på lika villkor med den Nya Tidens barn och ungdomar, en AT gör umgänget med barnen lättare energimässigt då vi är i fas med barnens energi.

Fungerar det även om jag inte tror på det?

Ja, det gör det. Energi kan kännas svårt att förstå för vissa människor, dvs att “det som inte syns, inte finns” eller åtminstone känns långt borta från att vara troligt eller ens möjligt. Men många fysiskt inriktade människor, de som gärna vill ha konkreta förklaringar på livet, är numera intresserade av en uppgradering (AuraTransformation). När den fysiska kroppen börjar bli påverkad så reagerar även den skeptiska och öppnar sina sinnen för vad som kan vara möjligt. Det viktigaste när du funderar på en AT är att känna att du är redo för detta.

Fysiska symptom

Kroppen kan tala om för dig att det fattas el behövs något för att må optimalt och skapar fysiska symptom som kan vara svårt att hitta en förklaring till. Dessa symptom kan indikera på att kroppen behöver en högre frekvens för att må bra.

Här är några av de symptom som kan visa sig

 • Trötthet och utmattningstillstånd
 • Andnöd, astmaliknande tillstånd
 • Överkänslighet mot ljus, sveda, rodnad i ögonen
 • Influensasymtom och kroppssmärtor (leder, benvävnad, ibland med feber. Antibiotika hjälper inte)
 •  Kroppsklåda, Nysningar
 • Ont i halsen utan angrepp av virus eller bakterier
 •  Yrselliknande tillstånd
 • Tinnitus eller Öronsusningar

Alla som har obehagliga besvär kontakta läkare i första hand

VAD VILL DU MED DITT LIV? OCH VART ÄR DU PÅ VÄG?