Kristallbarn 2017-08-09T05:13:40+00:00

Kristallbarn

Alla barn, som föds mellan åren 2009 och framöver, föds med en fullt utvecklad kristallaura och kristallkropp. I perioden 2004-2009 föddes alla barn med en kristallaura och en mixad indigo- och kristallkropp.
Kristallbarn är mycket rena och högfrekventa i deras energier, ärliga av naturen och extremt sanningssökande i deras umgänge med andra människor. Till skillnad från indigobarnen saknar de fullständigt det gränssättande elementet i deras väsen, vilket lyckligtvis inte är något problem för barnen själva, eftersom de är mycket medvetna om, vad de tycker om och vad de inte tycker om samt vilka som är bra för dem att vara tillsammans med.

 

Kristallbarn kompromissar inte gärna i något sammanhang alls. Då isolerar de sig hellre från omvärlden, om de inte själva tycker att det finns annat acceptabelt sällskap inom en mils omkrets.
Inte ens pappa och mamma eller de närmaste i familjen är självklart godkända att befinna sig i kristallbarnens närhet.

 

Dessa nya barn omger sig nämligen inte frivilligt med begränsade tankegångar eller med människor med styrande och/eller nedbrytande energier. Beslutar sig föräldrarna för något annat är just det, som barnen vet är riktigt, kan man vara säker på, att det inom kort uppstår kaotiska tillstånd i omgivningen. På ett omedvetet plan bär kristallbarnen nämligen runt på en stark inre eld, som kan få allt negativt runt samt omkring barnen att fullständigt brännas ner.

AuraTransformation™ är en snabb väg för föräldrar och andra omsorgs personer att förstå och kommunicera på lika villkor med Den Nya Tidens barn.

Läs mer om Kristallbarn i boken Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna