Indigobarn/ungdomar 2017-08-09T05:13:40+00:00

Indigobarn / ungdomar

Indigobarn är beteckningen för de barn som fötts i perioden mellan 1995 och fram till 2004. Kännetecknande för dessa barn är, att de är födda med en mycket starkare intuition, utstrålning och aura än deras föräldrar.Typiska personlighetsdrag för indigobarn är, att de är självlärda, och att de inte tvekar att fullständigt kopiera deras omgivning eller att själv komma på nya sätt att göra saker på.

Barnen kan ofta verka enormt provocerande för deras omgivning med sin uppenbara brist på respekt för många saker samt på grund av deras utpräglade gränslöshet.

 

De har exempelvis ingen respekt för vuxna människor, som inte respekterar sig själva. Brist på respekt och gränslöshet brukar speciellt dyka upp i situationer, där balansen mellan de människor som barnen umgås med, fullständigt saknas. Deras stundtals provocerande agerande i förhållande till omvärlden är därför inte handlingar av elakhet, men inträffar snarare som ett tecken på maktlöshet i förhållande till helhetssituationen omkring dem, där balansen mycket väl kan saknas utan att de vuxna reagerar.

Läs mer om Indigobarn/ungdomar i boken Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna