Det absolut viktigaste för mig har varit att jag uppnått de mål jag satt för mig mig själv. Den här mentaliteten har skapat en inre stress för mig. Det här sättet att leva gör att jag inte kunnat leva i nuet tillsammans med min familj, jag har hela tiden tänkt på vart...

läs mer